Publicaties

Placeholder

Inleiding

Onderstaande publicaties kunt u downloaden of tegen verzendkosten bestellen via info@justiceandpeace.nl, onder vermelding van de titel, uw naam en adres.

Booklet - 22 januari 2018

Photo Exhibition We Are All Human Rights Defenders 2016

This booklet shows the portraits of the human rights defenders who took part in the photo exhibition of 2016.

download | lees meer

Report - 23 september 2016

Building bridges instead of higher walls; The arrival of refugees in europe: human rights and security

This report is a publication of the Working Group Migration and Human Rights. Members of the Working-Group are representatives of the National Justice and Peace Commissions of Belgium (Fl), Greece, The Netherlands, Scotland, Spain, Sweden and Switzerland.

download | lees meer

Factsheet - 21 december 2015

Welkom Nederland - inzet en kracht van lokaal Nederland voor en met vluchtelingen

Europa en Nederland staan voor de uitdaging om grote groepen asielzoekers en vluchtelingen uit conflictgebieden op te vangen en een veilig onderkomen te geven. Terwijl er op politiek niveau nog naar een passend antwoord wordt gezocht, zijn er op lokaal niveau talloze solidariteitsinitiatieven gestart ter ondersteuning van de vluchtelingen. In deze factsheet zet Justice and Peace Nederland juist deze acties in de spotlight, om de stem en steun voor een genuanceerd debat over vluchtelingen en migratie te versterken.

download | lees meer

Practical Guide - 16 december 2015

The Committee on Enforced Disappearances - Addendum to the Manual 'Using Law against Enforced Disappearances'

In december 2015 publiceerde Justice and Peace Nederland samen met the Netherlands Helsinki Committee (NHC) deze praktische gids voor familieleden van verdwenen personen en NGO's. Het Addendum geeft een duidelijk overzicht van de werkwijze van The Committee on Enforced Disappearances, die het VN-Verdrag inzake gedwongen verdwijningen bewaakt.

download | lees meer

Artikel (Engels) - 25 maart 2015

Development of Human Rights Obligations in the Field of Economic, Social and Cultural Rights

Artikel geschreven door Sebastiaan van der Zwaan, Directeur Justice and Peace Nederland. Naar aanleiding van de internationale workshop voor mensenrechtenverdedigers in Den Haag, 'Defending Human Dignity and Human Rights: A Challenge for International Cooperation, februari 2014.

download | lees meer

International Seminar Rapport - 22 januari 2014

Speak truth to Power

download | lees meer

Seminar Rapport - 10 december 2010

Protecting Human Rights Defenders

download | lees meer

Onderzoeksrapport - 26 mei 2010

Humaniteit in vreemdelingenbewaring

download | lees meer

Samenvatting onderzoeksrapport - 26 mei 2010

Humaniteit in vreemdelingenbewaring

download | lees meer

Faith-Based Network on West Papua - 1 mei 2010

Education Research on West Papua

download | lees meer

Rapport - 1 april 2010

Beyond Men and Guns

download | lees meer

Schaduwrapportage - 1 februari 2009

The choice of reforms: The human rights situation of ethnic, linguistic, religious minorities, scheduled castes Hindus and indigenous people in Pakistan

Schaduwrapportage van Justitia et Pax e.a. voor CERD (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

download | lees meer

Rapport - 27 november 2006

Human rights and dignity of Dalit Women

Rapport naar aanleiding van de conferentie in Den Haag, 20-25 november 2006

download | lees meer

Rapport - 1 april 2005

Geneva Appeal

Waarin het Faith Based Network on West-Papua aangeeft welke stappen de Indonesische regering, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de internationale gemeenschap moeten zetten om recht en vrede voor de Papuabevolking te realiseren.

download | lees meer