Organisatie

De Stichting Justice and Peace Nederland is een stichting volgens burgerlijk recht. Zij is verantwoordelijk voor financiën, personeel en organisatie, en houdt toezicht op de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten. De stichting heeft een stichtingsbestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De organisatie heeft een adviesraad (de Commissie). Deze Commissie is een platform van vertegenwoordigers van katholieke organisaties en sectoren en onafhankelijke adviseurs op het terrein van mensenrechten en sociale gerechtigheid.

Stichting Justice and Peace Nederland
 

Bestuur:

 • Drs. Jan Henneman (voorzitter)
 • Drs. Piet Kuijper, (vicevoorzitter)
 • De heer Herman van der Laan (penningmeester)
 • Mw. mr. Monique Frank, lid
 • De heer Kees van Kortenhof, lid

Directeur:

 • Dhr. mr. Sebastiaan van der Zwaan, L.l.m.

Adviesraad (Commissie Justitia et Pax)

 • Drs. Jan Henneman (voorzitter)
 • Drs. Piet Kuijper, (vicevoorzitter)

Leden:

 • Dhr. Tom Claessens (Mensen met een Missie)
 • Dhr. Simon Brussel, op persoonlijke titel
 • Mw. mr. Monique Frank, op persoonlijke titel
 • Drs. Miranda Iping (KRO)
 • Dhr. Kees van Kortenhof (CNV)
 • Ir. Edwin Ruigrok (PAX)
 • Dr. Erik Sengers
 • p. F. Thoolen SMA

Adviseurs:

 • Prof. Yvonne Donders
 • Drs. Jakob de Jonge
 • Prof. Kees Kouwenaar
 • De heer Herman van der Laan
 • Prof. Dr. Fons Coomans


Foto door Daniella van Bergen