Onze resultaten

Justice and Peace gelooft in praktische oplossingen voor mensenrechtenschendingen.

Hierbij maken we gebruik van diverse methoden om mensenrechtenverdedigers (MRV’s) te ondersteunen en te trainen. We informeren beleidsmakers en dringen aan op duurzame oplossingen, in nationale en internationale fora.

Binnen deze aanpak staan mensenrechtenverdedigers centraal. Mensenrechtenverdedigers zijn zowel de ontvanger als de inspirators van de werkzaamheden van Justice and Peace. De realiteit is dat mensenrechtenverdedigers in staat zijn de wereld te veranderen. Echte duurzame verbetering van de mensenrechten begint bij hen.

Dit betekent ook dat wij onze activiteiten met betrekking tot mensenrechtenverdedigers constant evalueren en geleerde lessen integreren in onze toekomstige werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het toegenomen belang van digitale veiligheid van MRV’s of het bedrijfsleven en handelsverdragen die een belangrijke rol spelen bij de bevordering van mensenrechten.

Deze aanpak heeft zich vertaald in de volgende resultaten:

  • Shelter City Nederland biedt sinds 2012 bescherming aan mensenrechtenverdedigers die worden bedreigd. Vanaf 2015 gebeurt dit in meerdere Nederlandse steden. Inmiddels zijn 8 mensenrechtenverdedigers reeds tijdelijk opgevangen in Den Haag en Middelburg en zullen de steden Maastricht, Nijmegen en Utrecht toetreden tot het project. 
  • Het Connect2Protect project verbindt mensenrechtenverdedigers 1-op-1 met (Euro)parlementariërs, advocaten, en andere professionals, waardoor hun werk meer bekendheid krijgt en ze hierdoor beter beschermd zijn en aandacht krijgen voor hun werk. Er zijn anno 2015 al 14 koppels regelmatig met elkaar in contact.
  • De ‘The Hague Training Course’ (THTC) biedt mensenrechtenverdedigers o.a. de kans hun kennis te vergroten op het gebied van (digitale) veiligheid, beleidsbeïnvloeding en hun internationale netwerk te vergroten. De eerste Training Course voor 20 deelnemers uit 20 verschillende landen heeft in december 2014 plaatsgevonden. Voor 2015 staan er twee nieuwe trainingen gepland.
  • Sinds de eerste Universal Periodic Review in 2008 ondersteunt Justice and Peace haar partners bij het indienen van schaduwrapportages.  Hier heeft Justice and Peace aan gewerkt voor de Democratische Republiek Congo, Pakistan, Indonesië, Nederland, Nigeria, Ethiopië, Tanzania en Oeganda.  
  • Justice and Peace begeleidt haar partners tijdens hun lobby in Genève, Brussel en Den Haag. Dit biedt hen de kans hun zorgen kenbaar te maken en beleid te beïnvloeden.
  • Justice and Peace doet ook regelmatig onderzoek, o.a. naar: Alternatieven voor Vreemdelingendetentie, economische en sociale rechten van Roma en geweld tegen vrouwen in de DRC.
  • Sinds de oprichting van Justice and Peace vormen capaciteitsversterkende trainingen een groot deel van de activiteiten van onze organisatie. Deze vinden zowel in Nederland als lokaal plaats en gaan o.a. over de werking van VN-beschermingsmechanismen, beleidsbeïnvloeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau, digitale veiligheid en community mapping.

Wil je meer weten over ons werk en wat we bereiken, neem dan contact op met onze medewerkers. Ons team kan je meer vertellen over ons werk, onze doelen, onze drive en aantonen dat mensenrechten vandaag de dag belangrijker zijn dan ooit!