Onze geschiedenis

Justice and Peace begint in 1968 met de oprichting van de Commissie Justitia et Pax Nederland met als doel de gerechtigheid, sociale rechtvaardigheid en vrede in de wereld te bevorderen. Vanaf 1972 ontwikkelt Justice and Peace zich tot een professionele organisatie met de uitwerking van een beleidsplan. Doel en middelen worden in statuten vastgelegd, en een klein secretariaat wordt ingericht.

De jaren tachtig laten zien dat Justitia et Pax steeds actiever wordt in het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen. Midden-Amerika, Zuid-Afrika, Irian Jaya en Oost-Timor krijgen in deze periode volop aandacht. De militaire en economische hulp van de Verenigde Staten aan de dictaturen in El Salvador, Honduras en Guatemala lokken protestacties uit in Nederland, en Justice and Peace is daar vaak bij betrokken.

In de jaren negentig concentreert Justice and Peace  zich onder andere op het vluchtelingenbeleid,  armoede in Nederland, economische gerechtigheid, racisme en vreemdelingenangst, en mensen zonder verblijfsvergunning. Maar ook op de doodstraf, godsdienstvrijheid, de internationale schuldencrisis, verzoening en solidariteit in Europa. Samen met partners in voormalig Joegoslavië, de Grote Meren regio (Burundi en de Democratische Republiek Congo met name), Soedan, Liberia, Mexico, Colombia en Pakistan werkt Justice and Peace aan de verbetering van de mensenrechten op lokaal niveau. Partners uit die landen bezoeken Nederland, en Justice and Peace begint structurele contacten op te bouwen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het buitenlandse mensenrechtenbeleid wordt kritisch gevolgd.

In het nieuwe millennium werkt Justice and Peace met 20 partners uit de hele wereld aan het zichtbaar maken van verschillende vormen van mensenrechtenschendingen. Ook in Nederland blijft Justice and Peace actief op o.a. een generaal pardon voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. De eerste wereldconferentie over de rechten van Dalit-vrouwen wordt in Den Haag gehouden en Justice and Peace voert een effectieve lobby in Den Haag, Brussel, Genève en New York met onze partners uit het Zuiden. In 2008 viert Justice and Peace haar veertigjarig bestaan met de blik op de toekomst gericht.

Een ander hoogtepunt in 2008 is 10 december: de viering van de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de Ridderzaal wordt op 10 december ’s middags voor de eerste keer de Nederlandse staatsprijs voor de mensenrechten uitgereikt. Deze Mensenrechtentulp gaat naar Justine Masika Bihamba uit Oost Congo. ’s Avonds is in het Paard van Troje in Den Haag het Right Now Festival gevierd waar ruim 1200 jongeren op af komen. Dit festival is georganiseerd door de Stichting 60 jaar UVRM, waartoe Justice and Peace al in 2007 het initiatief nam.

In 2010 organiseert Justice and Peace een internationale workshop met en over mensenrechtenverdedigers. Zij houden een krachtig pleidooi bij de Nederlandse overheid om mensenrechtenverdedigers in levensgevaar een tijdelijke vluchthaven te bieden. Vanaf deze bijeenkomst zet Justice and Peace zich nadrukkelijker in voor mensenrechtenverdedigers en is het in staat Shelter City Den Haag te realiseren, een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers in Nederland.

Dit betekent ook het begin van duidelijke keuzes in de thematische focus van Justice and Peace. Vanaf 2015 zal de nadruk komen te liggen op de bescherming van mensenrechtenverdedigers en migratie in Nederland.