Over ons

Justice and Peace Nederland

werkt al ruim 45 jaar aan het bevorderen van respect voor de mensenrechten, in eigen land en internationaal. Justice and Peace baseert zich hierbij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De organisatie neemt in haar activiteiten de menselijke waardigheid,  rechtvaardigheid en solidariteit als uitgangspunten.

Onze partners zijn mensenrechtenverdedigers of -organisaties, religieuze leiders, instellingen of change makers die werken voor lokale en nationale overheden of bedrijven.

We steunen grassroots mensenrechtenverdedigers met het Shelter City netwerk en de The Hague Training Course for Human Rights Defenders on Security (THTC). Daarnaast zetten we ons in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming van vluchtelingen, bijvoorbeeld met ons Welkom Hier programma.

Dit grassroots werk is de basis voor onze beleidsbeïnvloeding bij de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en in de richting van nationale en lokale overheden.

Justice and Peace Nederland is een organisatie met speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties (VN), heeft een participatieve status binnen de Raad van Europa en is lid van het mensenrechten en democratie netwerk (EU-niveau).

Onze visie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat. Justice and Peace streeft naar een rechtvaardige en duurzame wereld. Een wereld waarin mensen worden beschermd door universele mensenrechten en waar een eerlijkere verdeling van welvaart en gelijke kansen wordt gewaarborgd.