Programma

Mensenrechtenverdedigers en Veiligheid

Het ‘Mensenrechtenverdedigers en Veiligheid’ programma van Justice and Peace ondersteunt mensenrechtenverdedigers over de hele wereld met de volgende projecten:

  • Shelter City netwerk, bestaande uit 8 Nederlandse steden waarin mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden voor 3 maanden worden opgevangen. Hier doen ze kennis en nieuwe energie op en verbreden ze hun netwerk. www.sheltercity.nl 
  • The Hague Training Course (THTC), een 10-daagse training voor wereldwijde mensenrechtenverdedigers over o.a. (digitale) veiligheid, het rapporteren van mensenrechtenschendingen en beleidsbeïnvloeding. Tevens krijgen ze toegang tot het internationale netwerk van Den Haag.

Migratie

Met het 'Migratie' programma zet Justice and Peace zich in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Hierbij sluiten we aan bij de talloze lokale solidariteitsinitiatieven die hen ondersteunen, nieuwe en langer bestaande. Het versterken van lokale kracht en deze door laten klinken in de landelijke en Europese politiek, is het uitgangspunt van het migratieprogramma van Justice and Peace. Het migratie programma bestaat uit de volgende pijlers: