Programma

Mensenrechtenverdedigers en Veiligheid

Het ‘Mensenrechtenverdedigers en Veiligheid’ programma van Justice and Peace ondersteunt mensenrechtenverdedigers over de hele wereld met de volgende projecten:

  • Shelter City netwerk, bestaande uit 10 Nederlandse steden waarin mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden voor 3 maanden worden opgevangen. Hier doen ze kennis en nieuwe energie op en verbreden ze hun netwerk. www.sheltercity.nl 
  • The Hague Training Course (THTC), een 10-daagse intensieve training voor wereldwijde grassroots mensenrechtenverdedigers over o.a. (digitale) veiligheid, het rapporteren van mensenrechtenschendingen en beleidsbeïnvloeding. Tevens krijgen ze toegang tot het internationale netwerk van Den Haag.

   

Migratie

Met het 'Migratie' programma zet Justice and Peace zich in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Hierbij sluiten we aan bij de talloze lokale solidariteitsinitiatieven die hen ondersteunen, nieuwe en langer bestaande. Het versterken van lokale kracht en deze door laten klinken in de landelijke en Europese politiek, is het uitgangspunt van het migratieprogramma van Justice and Peace. Het migratie programma bestaat uit de volgende pijlers:

  • Welkom Hier is een landelijk netwerk en een serie lokale festivals in steden en regio's in heel Nederland. Samen met lokale partners brengen we steeds honderden bewoners, vluchtelingen, initiatieven en organisaties samen. Zo werken we aan de kracht van diversiteit en lokale solidariteit. www.welkomhier.nl
  • De Haagse Huiskamer is een gezamenlijk project met STEK. Het biedt een creatief platform aan mensen die samen willen werken aan een stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Met co-creatie bijeenkomsten en activiteiten brengen we mensen bij elkaar. Zo werken we samen aan een veerkrachtige stad. www.haagsehuiskamer.nl 
  • Met Menselijke maat in Nederlands beleid richten wij ons op een verandering in het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid op basis van menselijke waardigheid.
  • Op Europees niveau pleiten wij voor een uniform Europees beleid met een mensenrechtenperspectief, met solidariteit en bescherming van rechten van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden als uitgangspunt.

 


Foto door Daniella van Bergen