Ons werk

Mensen kunnen en moeten zelf hun wereld transformeren. Het is dan ook essentieel dat zij hiervoor de kennis, vaardigheid en capaciteit ontwikkelen. Justice and Peace Nederland helpt hen hierbij met onder meer trainingen, kennisuitwisseling en door beleidsbeïnvloeding. Zo kunnen zij hun stem laten horen bij lokale, nationale en internationale beleidsmakers.