Bestuur

Ons Bestuur

Justice and Peace Nederland (Justitia et Pax Nederland) is een organisatie die valt onder het burgelijk recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en het personeel. Ook overziet het bestuur de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de organisatie.

Het bestuur van de organisatie bestaat uit vijf leden en wordt verder bijgestaan door een adviesraad (ook wel de Commissie van Justice and Peace genoemd). De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van katholieke organisaties en onafhankelijke adviseurs met ervaring op het gebied van mensenrechten en sociale gerechtigheid.

Bestuur:

 • Voorzitter: Jan Henneman, voormalig ambassadeur van Nederland, nevenfunctie: lid van de Raad van Advies van de Stichting Comenius Museum;
 • Vicevoorzitter: Piet Kuijper, voormalig hoofd HR afdeling en strategisch adviseur bij Cordaid, nevenfuncties: voorzitter bestuur Netwerk DAK; voorzitter parochiële Caritas samenwerkende parochies stad Utrecht; lid Raad van Toezicht MIVA; lid bestuur St. de KIM;
 • Penningmeester: Herman van der Laan, voormalig diplomaat International Labour Organisation, nevenfunctie: voorzitter bestuur VVE-Atlantic Huis, Rotterdam;
 • Monique Frank (Lid), voormalig ambassadeur van Nederland, nevenfunctie: Lid van de pelgrimage Commissie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem;
 • Stephanie Joubert (Lid), Programmamanager Mensen met een Missie, nevenfunctie: geen.

Directeur:

Sebastiaan van der Zwaan

Adviesraad (Commissie Justitia et Pax)

 • Voorzitter: Jan Henneman, voormalig ambassadeur van Nederland;
 • Vicevoorzitter: Piet Kuijper, voormalig Hoofd HR Afdeling en Strategisch Adviseur bij Cordaid;
 • Penningmeester: Herman van der Laan, voormalig diplomaat International Labour Organisation;
 • Monique Frank, voormalig ambassadeur van Nederland;
 • Miranda Iping, Manager bij de Katholieke Radio Omroep;
 • Simon Brussel, Adviseur financiën en organisatie
 • F. Thoolen (SMA), Missionaris bij de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën;
 • Yvonne Donders, Afdelingshoofd van de afdeling International and European Public Law aan de Universiteit van Amsterdam;
 • Jakob de Jonge, Directeur van The Hague Peace Projects (non-profit organisatie);
 • Fons Coomans, Professor International and European Law aan de Universiteit van Maastricht;
 • Stephanie Joubert, Programmamanager Mensen met een Missie;
 • Jan de Vries, Beleidsadviseur mensenrechten, op persoonlijke titel;
 • Lieuwe Rozema, Beleidsadviseur bij de Gemeente Groningen;
 • Antony Otieno Ong’ayo, Docent en onderzoeker bij het ISS.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN
SCHRIJF JE IN
VOOR DE JUSTICE AND PEACE E-NIEUWSBRIEF