Over ons

Onze geschiedenis

Sinds 1968 is onze missie eigenlijk hetzelfde gebleven – het wereldwijd promoten van respect voor mensenrechten, sociale gerechtigheid, lokale solidariteit en democratische waarden. Ontstaan onder de naam ‘Justitia et Pax’, uit een wereldwijde stroming met wortels in de Katholieke kerk, is onze organisatie gewijd aan het opkomen voor de rechten en vrijheid van iedereen, overal.

In de afgelopen 50 jaar is Justice and Peace betrokken geweest bij het verdedigen van mensenrechten in uiteenlopende kwesties. Van het aan het licht brengen van de vluchtelingencrisis in Sri Lanka in 1980, tot het ondersteunen van het vredesproces in Oost Timor, het oproepen tot het afschaffen van de doodstraf in Europa in de jaren 90, en het pleiten voor een massapardon voor ongedocumenteerde migranten in Nederland rond het millennium; steeds hebben we inspanningen geleid om mensenrechtenverdedigers te steunen en beschermen en respect voor de rechten van vluchtelingen te creëren.

Verder delen wij door ons lidmaatschap van het Human Rights and Democracy Network onze expertise met de internationale gemeenschap. Ook hebben wij een speciale adviesstatus bij The Economic and Social Council (ECOSOC) van de Verenigde Naties, en hebben we een deelnemende status binnen de Raad van Europa.  

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

SCHRIJF JE IN

VOOR DE JUSTICE AND PEACE E-NIEUWSBRIEF