Hooman, entrepreneur voor een tolerante maatschappij met vluchtelingen

Persoonlijk verhaalKom naar een Welkom Hier festival
0Festivals
0Lokale organisaties
0Mensen bereikt

Welkom Hier

Wij zijn ervan overtuigd dat lokale solidariteit de sleutel is tot duurzame integratie van vluchtelingen. Met onze Welkom Hier festivals en capaciteitsopbouwende activiteiten investeren we in de kracht en zichtbaarheid van de vele lokale communities die nieuwkomers helpen met hun integratie in de samenleving.

Tijdens de Welkom Hier festivals komen nieuwe en oude bewoners samen om elkaar beter te leren kennen, ervaringen en ideeën te delen en om vriendschappen op te bouwen. Met de capaciteitsopbouwende activiteiten proberen we de acties van het Welkom Hier netwerk te versterken.

Het samen brengen van mensen voor een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt, komt voort uit een kernwaarde van Justice and Peace, namelijk een eerlijke behandeling en effectieve bescherming van vluchtelingen.

Bezoek de Welkom Hier website


“Ik ben trots op onze civil society! Hier blijkt dat lokale solidariteit veel breder gedragen wordt in de samenleving dan je in de media ziet. Zoveel mensen zijn bereid om zich actief in te zetten voor vluchtelingen!”
Bezoeker Welkom Hier festival in Delft

Lokale initiatieven opbouwen

In heel Nederland zijn mensen de uitdaging aangegaan om vluchtelingen te helpen bij hun integratie. Hun inspanningen leiden tot goed uitgewerkte acties en projecten die worden aangepast naar de behoefte van de vluchteling. Deze projecten staan los van reguliere acties van de overheid.

Door de festivals en activiteiten voor capaciteitsopbouw van Welkom Hier kunnen we deze plaatselijke acties en enthousiaste initiatieven samen brengen, een podium geven en verder versterken.

Een ander discours

Door een platform te bieden aan lokale solidariteit en aan vluchtelingen, tonen wij dat er in Nederland wel degelijk een krachtige lokale solidariteit met vluchtelingen bestaat. Wij bieden hiermee een alternatief voor de claim dat de Nederlandse samenleving geen vluchtelingen kan verwelkomen.

Kom zelf in actie, organiseer een Welkom Hier festival in jouw buurt!

“Op het nieuws hoor je vooral negatieve verhalen over vluchtelingen, waardoor je ze als groep ziet en minder als mensen; “het contact vandaag met de mensen verdringt echt mijn vooroordelen.”

Bezoekster van het Welkom Hier festival in Leidschendam-Voorburg

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

SCHRIJF JE IN

VOOR DE JUSTICE AND PEACE E-NIEUWSBRIEF