Hooman, entrepreneur voor een tolerante maatschappij met vluchtelingen

Persoonlijk verhaalKom naar een Welkom Hier festival

Samen Hier

Bij Justice and Peace geloven we dat sociale netwerken cruciaal zijn voor succesvolle integratie. Met het project Samen Hier koppelt Justice and Peace Nederland groepen van vijf Nederlanders aan een individuele nieuwkomer of een gezin. Het doel is de nieuwkomer(s) te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Interesse?

We gaan binnenkort van start in Almere, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Aanmelden kan al via de link hieronder. Als je vragen hebt over Samen Hier, kun je contact opnemen met Maaike Graaff (M.Graaff@justiceandpeace.nl).

Meld je hier aan!

Hoe werkt het?

Welkom Groepen van minimaal vijf Nederlanders trekken twaalf maanden op met de statushouder of het statushoudersgezin. Ze komen bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, moeilijke brieven uit te leggen, mee te denken over passend werk of opleiding. In Canada, waar soortgelijke projecten al lopen, is de ervaring dat vijf een geschikt aantal is om de statushouders te helpen sterke en diverse sociale netwerken op te bouwen. 

We raden aan een Welkom Groep te vormen met goede vrienden, familieleden, collega’s, buren of mensen uit een vereniging. Elke Welkom Groep wijst één lid aan als coördinator van de groep, die ook contactpersoon is richting Justice and Peace. Heldere en open communicatie binnen de groep is van groot belang om verwachtingen en rollen goed af te kunnen stemmen, en de sterke punten van individuele leden en de groep als geheel optimaal te benutten.

Een goede start

Het blijft lastig voor statushouders om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Samen Hier stelt Nederlanders in staat zich op een concrete manier in te zetten voor snelle integratie, door hun eigen netwerk, kennis en tijd te delen met nieuwkomers.  Zo vinden statushouders gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt, leren ze sneller Nederlands en vinden ze makkelijker hun weg in de Nederlandse samenleving. Zo ondersteunen we statushouders niet alleen in hun zoektocht naar werk, maar betrekken we ze ook meer in de maatschappij.

Beproefd recept

De pilot gebruikt een speciale matchingsmethode, ontwikkeld door dr. Craig Damian Smith en zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit van Toronto. Op basis van kenmerken en achtergronden van alle deelnemers (Nederlanders en nieuwkomers) worden statushouders via een algoritme gekoppeld aan Welkom Groepen. Dit innovatieve algoritme matcht statushouders aan Welkom Groepen met, bijvoorbeeld, dezelfde interesses of leeftijd; factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle match.

Op deze manier worden technologie en expertise van de Universiteit van Toronto concreet toegepast op lokaal niveau in Nederlandse gemeenten én dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van die technologie. Ook tijdens ons project worden er data verzameld waarmee het algoritme  constant wordt verbeterd. Zo draagt Justice and Peace bij aan een duurzaam Nederlands migratiebeleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en onderzoek.


Zelf je netwerk en kennis delen met een vluchteling?
Geef je op voor

Samen Hier