Petitie voor een #WelcomingEurope

Levens redden is geen misdaad. Stel solidariteit niet strafbaar!

Wij zijn ervan overtuigd dat humanitaire hulp nooit een misdaad is.  In 12 Europese lidstaten kunnen burgers een boete krijgen of zelfs gearresteerd worden voor het uitdelen van eten, het kopen van een treinkaartje of het bieden van onderdak aan een migrant. Wij vragen de EU om lidstaten te verbieden om humanitaire hulp aan vluchtelingen en migranten strafbaar te stellen.

Garandeer veilige overtocht met private sponsorship!

Wij geloven in een alternatief voor de humanitaire ramp die zich afspeelt in de Middellandse Zee. Sinds 1990 zijn er meer dan 36,000 migranten omgekomen op weg naar Europa. Door het creëren van veilige en legale wegen naar Europa zullen er minder mensen gedwongen zijn deze levensgevaarlijke overtocht te wagen. Wij vragen de Europese Unie om financiële steun te bieden aan burgers die zelf vluchtelingen willen verwelkomen in hun land. 

Mensenrechten zijn onschendbaar. Voorkom misbruik en uitbuiting!

Wij eisen een Europa waar iedereen toegang tot recht heeft wanneer zij slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting, misbruik of mensenrechtenschendingen. Nu vallen migranten aan de Europese buitengrenzen te vaak buiten de wet. Wij vragen de EU om slachtoffers van mensenrechtenschendingen, misbruik en uitbuiting te beschermen door een klachtenmechanisme op te zetten.

Waarom een Europees Burgerinitiatief?

Dit Europees Burgerinitiatief (EBI) is niet zomaar een petitie. Een EBI is een vorm van directe democratie binnen de juridische structuur van de EU. Als een EBI minstens 1 miljoen Europese handtekeningen ophaalt, is de Europese Commissie verplicht om een wetsvoorstel te initiëren om te voldoen aan de eisen. Kortom, dit instrument geeft de Europese burger de mogelijkheid om EU wetsvoorstellen in te brengen. 

We hebben tot 15 februari 2019 de tijd om 1 miljoen Europese handtekeningen (19.500 Nederlandse handtekeningen) te verzamelen om de EU te overtuigen om in actie te komen. Draag bij aan een menselijker Europa, jouw handtekening kan het verschil maken!

Lees hier meer over de petitie.

Europese Partners


Lees meer

Wilt u een deel worden van een van de honderden maatschappelijke organisaties die het initiatief steunt en een partnerorganisatie worden van  #WelcomingEurope-campagne?

Stuur een email naar Lilly.Brouwer[at]justiceandpeace.nl en zij zal verder contact met u opnemen.

TIJD VOOR VERANDERING IN HET EU MIGRATIEBELEID?

TEKEN VOOR EEN

#WelcomingEurope