Petitie voor een Welkom Europa

Wat is het Europees Burgerinitiatief?

Het Europees Burgerinitiatief (ECI) is, net zoals het Burgerinitiatief in Nederland een mogelijkheid voor burgers om politieke en bestuurlijke aandacht voor hun ideeën te krijgen. Een Europees Burgerinitiatief moet ten minste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers uit minimaal 7 van de 28 EU-landen. Binnen elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist.

Het stelt een miljoen EU-burgers in staat direct de Europese Unie op te roepen wetgeving voor te stellen op een gebied waar de Lidstaten bevoegdheden aan de Europese Unie hebben overgedragen.

We hebben jouw handtekening nodig om de Europese Unie te overtuigen.

Lees meer over dit Burgerinitiatief op de website van de Europese Commissie.

Teken hieronder de petitie!

Loading...

Partners