21 december 2017

Lancering van de publicatie ‘A Welcoming Europe’

Publicatie

Op Internationale Migrantendag organiseerde Justice and Peace de lancering van de publicatie 'A Welcoming Europe: Exploring local solidarity with refugees' in Het Nutshuis, Den Haag.

Tijdens de lancering op maandagavond 18 december organiseerde Justice and Peace een panelgesprek met experts over solidariteitsgroepen in Europa die op lokaal niveau met vluchtelingen werken.

Door Noah Wanebo

Op Internationale Migrantendag, 18 december 2017, lanceerde Justice and Peace Nederland de publicatie 'A Welcoming Europe: Exploring Local Solidarity with Refugees'. De publicatie en lancering zijn het resultaat van de Europese Justice and Peace werkgroep over migratie en mensenrechten. Het panel van deskundigen sprak overe rol van lokale solidariteitsinitiatieven bij het verwelkomen en integreren van migranten in Europa.

Hoe zorgen lokale, door de burger gestuurde initiatieven voor gevoelens van vriendschap en verbondenheid tussen vluchtelingen? Hoe reageren gastgemeenschappen op hun behoeften? Is er ruimte voor verbetering en samenwerking tussen overheidsorganisaties, particuliere organisaties en grassroots organisaties? Wat moet er gebeuren om deze projecten toegankelijker te maken voor alle nieuwkomers en erkend door beleidsmakers?

Gezellig in het Juni Café van Nutshuis gingen de sprekers samen met het publiek dieper in op een aantal van deze belangrijke vragen. Beginnend met de eerste spreker, Machiel Salomons, Principal Policy and Evaluation Officer bij de UNHCR, die sprak over de beleidsperspectieven op academisch en en grassroots niveau. "Er is een sterke burgermaatschappij die de belangen en de voordelen van vluchtelingen uitstekend bewaakt", begon hij, "en we moeten hun ervaringen blijven delen om de algehele opvang van vluchtelingen te verbeteren".

Hij werd gevolgd door Paul Driest, oprichter van de fietsende sociale coöperatie Eritrea Fietst. Het doel van de coöperatie is om "Eritrese vluchtelingen duurzaam te laten integreren in Nederland", schetste Driest hoe Eritrea Fietst erin slaagt banen te vinden en een gevoel van autonomie terug te geven aan Eritreeërs.

Milena Marchesi, postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit, presenteerde haar onderzoek 'Reproducing Europe' dat de ontmoetingen tussen migrantengezinnen en Italiaanse professionals onderzoekt in een veranderend welvaartslandschap. Hoewel “angstige politiek van wrok erg relevant is en wordt ondermijnd door beleidsmakers”, schetste Marchesi hoe lokale solidariteitsinitiatieven in Milaan, Italië, floreren.

Moderator Leila Prnjavorac, zelf een voormalige vluchteling uit Bosnië Herzegovina, opende toen de discussie over wat solidariteit eigenlijk is. Driest merkte op dat "solidariteit zelf, als een actie, complex kan zijn. Wat verwachten vluchtelingen van ons? Is het koffie, of het bouwen van huizen?" Hij vervolgde verder met te zeggen dat het in elk geval de hoeksteen van de samenleving is.Download de publicatie hier:

'A Welcoming Europe: onderzoek naar lokale solidariteit met vluchtelingen'


De panelleden bleven discussiëren over de noodzaak om de verschillende belanghebbenden, waaronder vluchtelingen, bij elkaar te brengen door eerst te achterhalen wie ze zijn en vervolgens een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

"De fragmentatie is echt problematisch", zei Marchesi. "Hoe meer je deze gefragmenteerde lokale solidariteitsinitiatieven hebt, hoe breng je honderden van deze kleine initiatieven bij elkaar en coördineer je ze?" Ze zei dat ze vindt dat de overheid tot op zekere hoogte bij dit aspect betrokken moet zijn.

Driest vervolgde hierop over het belang om vluchtelingen in de voorhoede van deze initiatieven en coördinatieplannen te plaatsen. "We kunnen niet voor hen beslissen, we moeten met hen samenwerken", zei hij. "Ik vind dat we hen moeten betrekken, niet als kinderen behandelen. Zij zijn onze gelijken en wat we kunnen doen is hen ondersteunen bij het vinden van een baan".Bezoeker Mansa Musa, die rechten studeert aan de Universiteit van Leiden, nam nota van de complexiteit en zorgen die in de discussie werden genoemd, en stelde een laatste vraag voor: "Wat is uw boodschap?"

"Soms is het goed om gewoon dingen te doen," antwoordde Driest. "In plaats van gewoon praten, praten, praten - het is tijd om te doen." Salomon kwam tussenbeide: "Acties spreken meer dan woorden".

Na het evenement hadden de gasten de gelegenheid om iets te drinken en zich onder de panelleden te mengen. Bezoeker Menga Thoma, die het evenement op Facebook tegenkwam, vertelde Justice and Peace dat ze de discussie leuk vond, maar ze merkte op dat de complexiteit van solidariteitswerk frustrerend kan zijn. "Soms mis ik dat niemand iets kan zeggen als 'dit is hoe je de wereld kunt veranderen", zei ze lachend. "Maar dat betekent niet dat het niet inspirerend is."

Een andere bezoeker, Julia Wittmayer, merkte op dat de panelleden een interessante dwarsdoorsnede van het veld verschaften. "Het was leuk om een ​​beleidsmedewerker, een persoon uit de praktijk en een onderzoeker te hebben - het is nodig om dat samen te brengen," zei ze. Ze voegde eraan toe dat, hoewel dergelijke evenementen een beperkt publiek kunnen hebben, ze kunnen dienen om degenen die het werk doen opnieuw te stimuleren. "Je weet dat het niet alleen je eigen gevecht is, maar ook met anderen."