26 februari 2018

Justice en Peace ondersteunt internationaal bezwaar van NGO’s , als reactie op de Kopenhagen Declaratie

Meer dan 25 organisaties tekenen bezwaar aan tegen het voorstel van de Kopenhagen Declaratie, die de rechtsmacht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens drastisch zal inperken.

Indien het voorstel zal worden goedgekeurd, zal de Kopenhagen Declaratie van grote invloed zijn op de rechterlijke macht van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, met name op het gebied van asiel en migratie.

Vorige week publiceerden ruim 25 internationale organisaties hun reactie op het voorstel voor de Kopenhagen Declaratie, gepresenteerd onder het Deense Voorzitterschap van het Comité van Ministers op 5 februari 2018. Het voorstel zou de rechtsmacht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inperken, onder andere op het terrein van asiel en migratie.

Het Hof zou zich onder het nieuwe voorstel slechts “in de meest uitzonderlijke omstandigheden” mogen uitspreken over migratiezaken.

“Het voorstel komt er feitelijk op neer dat voor vluchtelingen een hogere drempel wordt opgeworpen om hun zaak getoetst te krijgen door het Europees Hof. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de taak van het Hof, namelijk om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onafhankelijk uit te leggen en daarop eigen rechtspraak te ontwikkelen. Juist in de context van migratie, waar bescherming van fundamentele rechten op het spel staat, vinden wij dat onacceptabel”. - Maaike Graaff, Justice and Peace Netherlands

Samen met meer dan 25 andere organisaties, dragen wij nieuwe voorstellen aan om de Kopenhagen Declaratie te veranderen, om zo de onafhankelijkheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te behouden en te blijven waarborgen.


Lees de gezamenlijke reactie hier.