20 april 2018

De Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders

Ruim 35 organisaties uit het Haagse middenveld adviseren het toekomstige College over integratiebeleid

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen?

Als coördinator van het netwerk Haagse Huiskamer verzamelde Justice and Peace de aanbevelingen van ruim 35 vertegenwoordigers van het Haagse maatschappelijke middenveld in de Inspiratienota statushouders 2018. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. kleinschalige huisvesting, ondernemerschapsprogramma’s, flexibele onderwijstrajecten en genderspecifieke begeleiding van vrouwelijke statushouders.

In de nota benadrukken Haagse organisaties en burgerinitiatieven wat er op het vlak van statushouders goed gaat in Den Haag en welke knelpunten zij signaleren. Hun boodschap: het bevorderen van integratie is een gezamenlijke opgave waarin we als inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld graag samen met de gemeente optrekken.
 
Het resultaat is een nota vol inspirerende suggesties aan het (toekomstig) gemeentebestuur! 

De Inspiratienota Statushouders zal de komende periode worden gedeeld en besproken met nieuwe volksvertegenwoordigers van Den Haag. 

Lees de Inspiratienota hier.


“Den Haag is de stad van vrede en recht. Juist op een onderwerp als de ontvangst en integratie van vluchtelingen zouden we voorop kunnen lopen. Helaas zagen we dit de laatste jaren te weinig. Met deze nota willen wij het nieuwe stadsbestuur met aanbevelingen uit de praktijk ondersteunen om dit waar te kunnen maken.” (Maaike Graaff, coördinator Haagse Huiskamer)


In de aanloop naar de publicatie, publiceerde het netwerk vijf praktijkvoorbeelden op de Haagse Huiskamer website: 

"Een eigen bedrijf opzetten in Nederland is heel wat anders dan in Syrië, Eritrea of Irak"

Particuliere kappersopleiding biedt uitkomt voor Mohammad

Ook mét een baan is begeleiding nodig

Een taalmaatje is niet zomaar iemand

We moeten vrouwen ondersteunen zelfstandig te worden