20 februari 2018

Dag van de Sociale Rechtvaardigheid 2018

Het thema van 2018 is ‘Arbeiders in Beweging’, waar stil wordt gestaan bij thema’s als het recht op eerlijk loon, goede arbeidsomstandigheden en arbeidsmogelijkheden.

Ieder jaar op 20 februari organiseren de Verenigde Naties, de Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Deze dag staat in het teken van de wereldwijde missie van de Verenigde Naties om vreedzaam samen te leven, overal ter wereld. Het thema van 2018 is ‘Arbeiders in Beweging’, waar stil wordt gestaan bij thema’s als het recht op eerlijk loon, goede arbeidsomstandigheden en arbeidsmogelijkheden.

Wij geloven in het belang van eerlijke participatie in de samenleving, want juist het meedraaien in de samenleving zorgt voor een goede integratie. Om statushouders en vluchtelingen op weg te helpen bij het vinden van een waardevolle baan, kunnen lokale projecten het verschil maken.
Justice and Peace ziet tijdens haar Haagse Huiskamer bijeenkomsten het belang van dit soort lokale solidariteitsinitiatieven van betrokken burgers en organisaties, die vluchtelingen ondersteunen bij het vinden van (vrijwilligers)werk.

Een van die Haagse initiatieven die statushouders op weg helpt naar betaald werk is Eritrea Fietst: “Eritrea Fietst gebruik de fiets als bindmiddel om Eritreeërs aan het werk te helpen en hiermee te zorgen voor een duurzame integratie. We hebben een groot netwerk en kunnen dus werkgevers en Eritrese statushouders bij elkaar brengen” (Paul Driest en Marcel Kleizen van de Startup Eritrea Fietst).

We zien dat er in Nederland steeds meer aandacht uitgaat naar de lokale aanpak van integratiebeleid. Zo ontving de gemeente Dalfsen afgelopen maand de Vluchtelingen Award, voor haar succesvolle beleid. Aan statushouders wordt een individueel traject aangeboden, met de kernpunten ‘vestigen, inburgeren én participeren’. “Het werkplan ’Thuis in Dalfsen’ is een mooi voorbeeld van hoe het bundelen van krachten bijdraagt aan een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen waarbij de lijnen kort blijven. Hiervoor is een duidelijke lange termijn visie, maar tegelijkertijd wordt vrijwel elk probleem, hoe klein ook, opgepakt“ (VluchtelingenWerk).

Zo is gemeente Dalfsen een changemaker op het gebied van sociale rechtvaardigheid. Justice and Peace moedigt lokale initiatieven en gemeentes aan om hun (kleine) successen én hun uitdagingen met elkaar te delen. Juist het versterken van die lokale kracht is van groot belang om vluchtelingen en statushouders goed te kunnen laten integreren, ook op de werkvloer.