Migratie

Menselijke maat in Nederlands beleid

Justice and Peace maakt zich hard voor de terugkeer van de menselijke maat in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en -beleid.

Hierbij bouwen wij voort op onze onderzoeken naar o.a. alternatieven voor vreemdelingendetentie, waarover wij verschillende rapporten publiceerden (Humaniteit in vreemdelingenbewaring Onderzoeksrapport en Samenvattend rapport, 2010, Alternatieven voor vreemdelingenbewaring in Nederland, 2012, Made Real, 2015).

Samen met andere maatschappelijke organisaties en kerken doet Justice and Peace met enige regelmaat een beroep op de overheid om het asielbeleid en de uitvoering ervan grondig te herzien, en daarbij uit te gaan van de rechten van de mens en de menselijke maat. Zo zijn we actief betrokken bij verschillende nationale lobby coalities zoals het Breed Mensenrechtoverleg (BMO), samenwerkingsverband voor het agenderen van Artikel 59 en “Aan de slag”.