Migratie

Europees beleid met een mensenrechtenperspectief

De bescherming, opvang en ondersteuning van vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden is een uitdaging op Europees niveau.

Wij zijn van mening dat een passend antwoord op migratievraagstukken vanuit Europa moet komen. Alleen met een uniform Europees beleid kan er voor menswaardige bescherming, opvang en ondersteuning van immigranten worden gezorgd. Op Europees niveau richten wij ons onder andere op een veilige overtocht en alternatieven voor detentie. Zie ook onze factsheets Veilige overtocht en Vreemdelingendetentie. Justice and Peace volgt Europese politieke beslissingen op de voet en met regelmaat adviseren we, als lid van EPAM en het Europese Justice and Peace netwerk, om het asielbeleid te verbeteren.