Migratie

Inleiding

Migratie naar Europa en Nederland, is een groot politiek en maatschappelijk vraagstuk, zeker als het gaat om asielzoekers, vluchtelingen, en ongedocumenteerden. Juist bij deze mensen staat een menswaardig bestaan onder druk, zowel in het land van herkomst als in Europa en Nederland.

Met het programma Migratie zet Justice and Peace zich in voor een rechtvaardige behandeling en bescherming van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Hierbij sluiten we aan bij de talloze lokale solidariteitsinitiatieven die hen ondersteunen, nieuwe en langer bestaande. Het versterken van lokale kracht en deze door laten klinken in de landelijke en Europese politiek, is het uitgangspunt van het migratieprogramma van Justice and Peace.

Het migratieprogramma van Justice and Peace bestaat uit drie pijlers: Welkom Nederland is een bundeling van activiteiten om de stem en steun voor een genuanceerd debat over vluchtelingen en migratie te versterken. De manifestatie ‘Welkom Hier’ en ons educatieprogramma over mensenrechten en migratie vallen hieronder. Met Menselijke maat in Nederlands beleid richten wij ons op een verandering in het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid op basis van menselijke waardigheid. Op Europees niveau pleiten wij voor een uniform Europees beleid met een mensenrechtenperspectief, met solidariteit en bescherming van rechten van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden als uitgangspunt.

Regelmatig schrijven wij blogs waarin wij onze visie geven op actuele situaties met betrekking tot migratie naar Europa en Nederland. Lees onze BLOGs hier.


Foto door Daniella van Bergen