Mensenrechtenverdedigers & veiligheid

Shelter City

Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs ‘verdwijning’.

Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de elf Nederlandse Shelter City’s: Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Tilburg, Haarlem, Deventer en Zwolle. Hier kunnen ongeveer 20 mensenrechtenverdedigers per jaar worden ondergebracht.

Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid voort en komen zij op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en daarbuiten. Ook volgen de mensenrechtenverdedigers trainingen om hun vaardigheden te vergroten. Bovendien dragen zij via publieksbijeenkomsten en workshops bij aan bewustwording van de inwoners van de Shelter Cities op het gebied van mensenrechten. Een van de grootste doelen van het project is om mensenrechtenverdedigers te versterken zodat ze hun werk thuis veiliger en efficiënter door kunnen zetten. 

VOLGENDE CALL FOR APPLICATIONS

  • De deelnemers voor het eerste half jaar van 2018 zijn in januari 2018 geselecteerd

  • Vanaf februari 2018 zijn de deelnemers gestart

  • De volgende call is gepland voor juni 2018
     

Bekijk korte filmportretten van Shelter City kandidaten.

Beluister het interview met voormalig programmamedewerker Alexia Falisse tijdens Nieuwslicht op Den Haag FM over het Shelter City netwerk (15 oktober 2016)

Kijk voor informatie over andere tijdelijke relocatie plekken voor mensenrechtenverdedigers het EU Human Rights Defenders Relocation Platform.
 

Meer informatie? Neem contact op met Suzan Goes, Suzan.Goes[at]justiceandpeace.nl, 
Programmacoördinator Shelter City