Mensenrechtenverdedigers & veiligheid

Inleiding

Het ‘Mensenrechtenverdedigers en Veiligheid’ programma van Justice and Peace ondersteunt mensenrechtenverdedigers over de hele wereld met de volgende projecten:

  • Shelter City, waarbij mensenrechtenverdedigers voor 3 maanden worden opgevangen in Nederland. Hier doen ze kennis en nieuwe energie op en verbreden ze hun netwerk.
  • The Hague Training Course, waarin mensenrechtenverdedigers een 6-daagse training krijgen over o.a. (digitale) veiligheidsmechanismen, het rapporteren van mensenrechtenschendingen en beleidsbeïnvloeding. Tevens krijgen ze toegang tot het internationale netwerk van Den Haag.

Overal ter wereld komen mensen op voor mensenrechten. Ze vechten tegen mensenrechtenschendingen en bekritiseren de overheden die hen behoren te beschermen. Helaas zijn deze mensenrechtenverdedigers vaak zelf ook slachtoffer van mensenrechtenschendingen en worden ze in hun werk gehinderd door repressieve wetgeving. Deze repressieve maatregelen van overheden variëren van beperkingen t.a.v. buitenlandse financiële steun, antiterrorisme wetgeving die de vrijheid van meningsuiting belemmert tot laster jegens mensenrechtenverdedigers, door bijvoorbeeld te zeggen dat het spionnen uit het Westen zijn.

Naast deze belemmeringen ontvangen mensenrechtenverdedigers ook dreigingen, zoals:

  • Fysieke intimidatie;
  • Digitale surveillance en online dreigementen via sociale media;
  • Bedreigingen aan het adres van familieleden;
  • Afluisteren van mobiele telefoons en dreigementen via tekstberichten.

Mensenrechtenverdedigers hebben hulp nodig bij het leren omgaan met deze dreigingen en om de risico’s te minimaliseren. Deze hulp wordt geboden door Justice and Peace door te concentreren op het beschermen en trainen van mensenrechtenverdedigers.

Mensenrechtenverdedigers zijn de ‘agents of change’. Zij kunnen alleen hun werk blijven doen als ze vrij en veilig kunnen opereren. Justice and Peace geeft hen een stem en erkenning in Europa en voorziet hen van de noodzakelijke contacten in zowel Brussel, Den Haag, Genève als New York. Door het internationale netwerk te combineren met de kennis en vaardigheden om zichzelf te beschermen tegen fysieke en digitale dreigementen, draagt Justice and Peace bij aan de veiligheid van al deze mensenrechtenverdedigers. Doordat we hen beter beschermen kunnen we werken aan het respecteren en waarborgen van alle mensenrechten.

placeholder