Mensenrechten & Milieu

Zuid-Soedan: nog een lange weg te gaan

Als jongste land van de wereld, onafhankelijk sinds 9 juli 2011, staat de republiek Zuid-Soedan voor vele uitdagingen. Hoewel er met deze onafhankelijkheid formeel een einde is gekomen aan de jarenlange strijd tussen het noorden en het zuiden van Soedan, is vrede nog lang niet in zicht. Het Afrikaanse land blijft economisch en sociaal ernstig achter, en de armoede is groot. Voorafgaande aan de onafhankelijkheid hebben de ontwikkelingen in Zuid-Soedan decennia lang stilgestaan door de burgeroorlog die het gebied teisterde van 1985 tot 2006. Momenteel zijn er vele conflicten waar Zuid-Soedan mee kampt, met name ook over de grensafbakening met het buurland Soedan en interne land- en grensconflicten in verschillende regio’s. Recent is het conflict tussen de president Salva Kiir en voormalig vicepresident Riëk Machar, gestoeld op etnische gronden.

Justice and Peace Nederland richt zich in Zuid-Soedan op het versterken van lokale gemeenschappen, met name op het thema Environmental Justice and Security in de regio rond Yambio (Western Equatoria State) en Wau (Western Bahr al Gazal).

Successen

Het thema mensenrechten is bespreekbaar in Zuid-Soedan, in tegenstelling tot vele andere landen in de regio, waar het onderwerp een groot taboe is. Belangrijk is ook dat het bereik van de trainingen van Justice and Peace in met name de omgeving van Yambio groot is. De jongeren die workshops volgen op het gebied van landrechten en mensenrechten spreken de lokale taal en geven hun opgedane kennis door aan hun gemeenschappen, dorpen, parochies en uitgebreide families. Er bestaat in Zuid-Soedan een verhoogde aandacht voor het bereiken van vrede en onderwerpen zoals landeigendommen, conflictanalyse en conflictoplossing. Van internationale zijde is er veel aandacht voor dit jongste land, en vele internationale NGO’s helpen bij de ontwikkeling en de opbouw. Men zou hiertegen kunnen opwerpen dat de ambities van deze maatschappelijke ondersteuners vaak te hoog zijn, gezien de huidige onveiligheid en instabiliteit van het land.

Activiteiten Justice and Peace:

  • Vanaf 2011 houdt Justice end Peace Nederland in samenwerking met de lokale partner Justice and Peace Tamburo-Yambio (JPC-CDTY) jaarlijks workshops en trainingen op het gebied van onder meer capaciteits- en -organisatieversterking, conflictpreventie en het in kaart brengen van conflicten. Zo hield Justice and Peace in oktober 2014 een training voor trainers in de provincie Western Equatorial State met het onderwerp human rights mapping.
  • Bij de kennisoverdracht ligt de focus met name in de laatste jaren op het ontwikkelen en implementeren van een zogenoemde advocacy: het zich inzetten voor en verdedigen van de rechten van lokale groepen, bijv. vrouwen. Deze lokale advocacy-strategieën maken het mogelijk voor de mensenrechtenverdedigers in gesprek te komen met lokale autoriteiten en zodanig invloed uit te oefenen op het beleid van onder meer landrechten. Tijdens de workshops worden invloedrijke vertegenwoordigers van verschillende (semi)overheidsinstellingen en andere belanghebbende instellingen uitgenodigd: CSO’s, gemeente, kerk, vrouwengroepen, jongerengroepen, stamhoofden en provinciehoofden.
  • In de Zuid-Soedanese regio Yambio, provincie Western Equatoria wordt een nieuw op te richten Task Force ingezet om het landrechten-beleid in de regio verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders, mede door een onafhankelijke autoriteit hiervoor in te stellen. Deze Task Force zal worden ondersteund door het Zuid-Soedanese Ministerie van Landbouw. Dit is het resultaat van een conferentie Environmental Justice op 11 en 12 juni 2014 gehouden door Justice and Peace Yambio en Justice and Peace Nederland. Aanwezig waren vertegenwoordigers van houtkapbedrijven, parlementariërs en ministers, lokale NGO’s en overheden en de gouverneur van de provincie.
  • In 2014 voerde Justice and Peace internationale lobby ter ondersteuning van het werk van de organisatie Assistance Mission for Africa (AMA). Tevens werd in mei 2014 de AMA-directeur en mensenrechtenverdediger James Dong uit de hoofdstad Juba naar Nederland gehaald via het Shelter City Programma. Hij verbleef drie maanden in de Shelter City stad Middelburg, en sprak onder anderen met Leden van de Tweede Kamer.
  • Ook in de stad Wau en omstreken richt Justice and Peace zich op het versterken van lokale gemeenschappen, met als belangrijkste thema de veiligheid. De lokale gemeenschappen worden hier gestimuleerd hun eigen veiligheid in kaart te brengen en gezamenlijke actieplannen op te stellen voor onder meer lobby-activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pritha Belle, programma medewerker.

Workshop Human Rights Mapping

Kortom

  • In Zuid-Soedan houdt Justice and Peace zich bezig met Environmental Justice, met name met landrechten en de toegang tot land en water van lokale gemeenschappen, de oorzaak voor vele conflicten. De landrechten van kwetsbare groepen, zoals vrouwen en weduwen, krijgen extra aandacht.

  • Justice and Peace doet dit onder meer met het houden van trainingen en workshops op het gebied van versterking van de lokale gemeenschappen, advocacy (inzet lokale mensenrechtenverdedigers) en Human Rights Mapping, het visueel maken van de sociale groepen, landeigendommen en de conflicten.

  • In 2014 werd een invloedrijke mensenrechtenverdediger in Nederland uitgenodigd via het Shelter City Programma en voorgesteld aan Leden van de Tweede Kamer en andere beleidsmakers. Op deze manier werd de problematiek in Zuid-Soedan voor het voetlicht gebracht in Nederland en Europa.

Links