Mensenrechten & Milieu

Myanmar opent de deuren voor democratie en investeringen

Myanmar wordt geteisterd door één van de langstlopende conflicten van de wereld. Het conflict vindt zijn oorsprong in het niet erkennen van de verschillende etnische groepen, ieder hun eigen cultuur, taal en religie. Het militaire regime dat in 1962 aan de macht kwam dwong de bevolking echter één taal (Birmees) en één geloofsovertuiging op. Als reactie op deze repressieve houding en het tekort aan erkenning hebben sommige etnische groepen de wapens opgepakt; ze vechten inmiddels al jaren tegen de overheid of zelfs tegen elkaar.

Met het aan de macht komen van het militaire regime werd politieke activiteit zo goed als onmogelijk gemaakt en ieder protest werd hardhandig neergeslagen. De verkiezingen van 1990 die werden gewonnen door de National League for Democracy, de politieke partij van Aung San Suu Kyi, werden naderhand ongeldig verklaard en Aung San werd onder huisarrest geplaatst. De onrust groeide, de protesten namen toe en kwamen in 2007 tot uitbarsting toen de protesten uitmondden in een bloedbad.

In maart 2011 werd het militaire regime vervangen door een burgerregering en beetje bij beetje begon de doorvoering van hervormingen. Handel werd opgezet met China en India en binnen twee jaar hieven zowel de EU als de VS hun sancties tegen Myanmar op. Hiermee werden de deuren voor handel en buitenlandse investeringen geopend.

In de tussentijd duurt het gewapende conflict tussen de regering en de verschillende etnische groepen voort. Er is een wapenstilstand overeengekomen, echter voor het slepende conflict met de Rohingya’s (in de grensregio met Bangladesh) is nog geen oplossing gevonden.

De doorgevoerde hervormingen hebben ook betrekking op het beleid rondom land. Zoals bijvoorbeeld denationalisatie van overheidsgrond, de introductie van individueel landeigendom en de regulatie van ongebruikte grond. De nieuwe wetten houden echter geen rekening met het traditionele gebruik van ‘gedeeld land’ door lokale gemeenschappen. Etnische (inheemse) minderheden worden daarbij gediscrimineerd met als gevolg: ontheemding, landonteigening en slecht beheer van grondstoffen.

De hervormingen vergrootten ook de ruimte voor het maatschappelijke middenveld (Ngo’s). Maatschappelijke organisaties werken vol overgave aan de verbetereing van hun samenleving en zijn naarstig op zoek naar hoe zij hun werk kunnen optimaliseren en kunnen inspringen op de vele uitdagingen die ze tegenkomen. In 2014 is Justice and Peace Nederland een samenwerking met het nationale Justice and Peace bureau in Myanmar aangegaan. Op dit moment werken we aan human rights mapping en advocacy, samen met de regionale Justice and Peace commissies uit het gehele land.

Voor meer informatie, neem contact op met Pritha Belle, Programmamedewerker