Steun mensenrechtenverdedigers

Mensenrechten bestaan niet zonder het werk van mensenrechtenverdedigers. Ze bestaan omdat betrokken individuen en groepen zich durven uit te spreken, de autoriteiten uitdagen en onrecht aanvechten. Het meeste van dit werk is onzichtbaar. Het is een constante strijd tegen toenemende repressie. Het dagelijkse werk van mensenrechtenverdedigers is zwaar, soms gevaarlijk, maar altijd noodzakelijk.

Mensenrechtenverdedigers hebben mensen zoals u/jou nodig om hun werk te steunen. Wil(t) u/jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld? Door het werk van mensenrechtenverdedigers te steunen draag(t) u/je bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie wereldwijd.

Steun Justice and Peace in haar missie voor een sociale en rechtvaardige wereld!
 

                   


                


ANBI

Justice and Peace Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer weten wat Justice and Peace Nederland doet met uw donatie? Bekijk het Financieel Jaarverslag: deel I en deel II.

Kamer van Koophandel registratienummer: 41150792
RSIN nummer: 816171701

 

                         

Elk individu kan het verschil maken. Ongeacht je leeftijd, sekse, overtuigingen, opleiding, beroep of achtergrond. Het maakt niet uit op welke schaal. Je bent een potentiële change maker, iemand die anderen wil helpen. We are all human rights defenders.