4 september 2017 - 20 maart 2018

Lancering Haagse Huiskamer

Een bijeenkomst die is bedoeld om de opgedane kennis rondom de ontvangst van vluchtelingen in Den Haag met elkaar te delen en tot intensievere samenwerking te komen.

17.00 - 20.00 uur
Het Nutshuis, Den Haag
Toegang alleen voor genodigden (voor meer informatie neem contact op met Maaike Graaff m.graaff[@]justiceandpeace.nl)

Wat is de Haagse Huiskamer?

Als Haagse Huiskamer vormen we een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een gastvrije ontvangst van vluchtelingen. We zoeken samen naar creatieve oplossingen, om te laten zien dat succesvolle en duurzame integratie in de Haagse samenleving mogelijk is. Dat doen we door het bestaande draagvlak in Den Haag zo effectief mogelijk te benutten: onze krachten te bundelen en onze inspanningen effectiever op elkaar af te stemmen.

Historie

De Haagse Huiskamer is aanvankelijk ontstaan als burgerinitiatief vanuit Resto van Harte. Tijdens de laatste bijeenkomt op 1 november 2016 hebben we de verschillende initiatieven voor vluchtelingen in Den Haag in kaart gebracht. Om de huiskamer een structureel karakter te geven en tot concrete actie over te gaan, is de coördinatiefunctie inmiddels overgedragen aan Justice and Peace en STEK.