5 november 2017 - 21 april 2018

Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

We nodigen u uit voor de HERDENKING VAN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN op zondag 5 novemberLandelijk herdenking

We vinden het belangrijk dat er in Nederland plaats is om deze mensen te herdenken. Onze hoop is dat er in veel meer steden een herdenking wordt georganiseerd. Wilt u volgend jaar ook een herdenking organiseren of kent u mensen die dit kunnen doen? Kom dan zondag 5 november naar de herdenking bij de Hofvijver in Den Haag, kruising Lange Vijverberg – Spui, en herdenk samen met ons de duizenden vluchtelingen die zijn omgekomen aan de grenzen van Europa.

In 2014 en 2015 waren er meer dan 3.000 doden per jaar te betreuren, in 2016 waren dat er meer dan 5.000 en dit jaar zijn 2856* mensen overleden op hun weg naar bescherming in Europa (*telling oktober 2017, bron: missing migrants IOM). We mogen hen niet vergeten.

De Herdenking start om 15:15 en eindigt om 16:45 naast de Hofvijver, bij de kruising tussen het Spui en Lange Vijverberg. Singer-songwriter Ed Struijlaart verzorgt de muziek, Syrische vluchteling Mohammed Taha zal zijn eigen ervaringen delen met het publiek en de voorzitter van de Haagse Raad van Kerken, Ad van der Helm, geeft een voordracht. Daarnaast zal ook iemand uit de lokale politiek over het onderwerp spreken en is er een stiltemoment.

Iedereen is welkom!
Kom en laat zien dat we hen niet mogen vergeten.


De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door Stek Den Haag, Justice and Peace Netherlands, Cordaid en de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Ook in andere steden worden omgekomen vluchtelingen herdacht. Kijk voor een overzicht van locaties en tijden op www.allerzielen.eu