Steun mensenrechtenverdedigers

Mensenrechten bestaan niet zonder het werk van mensenrechtenverdedigers. Ze bestaan omdat betrokken individuen en groepen zich durven uit te spreken, de autoriteiten uitdagen en onrecht aanvechten. Het meeste van dit werk is onzichtbaar. Het is een constante strijd tegen toenemende repressie. Het dagelijkse werk van mensenrechtenverdedigers is zwaar, soms gevaarlijk, maar altijd noodzakelijk.

Mensenrechtenverdedigers hebben mensen zoals u/jij nodig om hun werk te steunen. Wil(t) u/jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld? Door het werk van mensenrechtenverdedigers te steunen draag(t) u/je bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie wereldwijd.

Steun Justice and Peace in haar missie voor een sociale en rechtvaardige wereld!


Stort een eenmalige of maandelijkse gift:

NL64ABNA0642089841
BIC: ABNANL2A
T.n.v. Justice and Peace Netherlands te Den Haag

Of doneer direct via:


Meer weten wat Justice and Peace Nederland doet met uw donatie? Bekijk de bestedingen in het Jaarverslag.

ANBI

Justice and Peace Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer.

Periodieke giften (aftrekbaar)

Giften die u doet, mag u misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor periodieke giften (vanaf 5 jaar). Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u Justice and Peace voor 5 jaar jaar of langer steunen? Vul dan samen met ons deze schriftelijke overeenkomst in. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Nalaten aan Justice and Peace

Met een nalatenschap aan Justice and Peace kunt u ook na uw dood mensenrechten(verdedigers) steunen. Dit is belastingvrij en u kunt het regelen bij de notaris. Kijk voor meer informatie op de website Goededoelen.nl.

Sponsor(acties)

Wilt u Justice and Peace Nederland sponsoren of een actie starten? Heel graag! Neem contact op met onze communicatieadviseur Marjolijn Lampe (070-7631415) om de mogelijkheden te bespreken!

Samen werken aan een mooiere wereld zonder dat het geld kost!

Justice and Peace is deelnemer aan 4MORGEN, de nieuwe manier van winkelen waarbij je direct met elke aankoop gratis goede doelen steunt. 4MORGEN biedt toegang tot een groeiend aantal webwinkels, waaronder Albert Heijn, Zalando en Thuisbezorgd. Door de afspraken die 4MORGEN heeft gemaakt met honderden webwinkels wordt gratis doneren van erkende goede doelen mogelijk gemaakt. Het online concept groeit elke dag en dat is goed nieuws voor alle deelnemende partijen.

Deze pagina is nog in onderhoud